Los colores de la mente

Web sobre el trastorn bipolar
2012

El projecte Los colores de la mente és la prolongació del documental que porta com a títol el mateix nom. Aquesta prolongació anirà encarada a l’àmbit multimèdia i pretén ser una plataforma d’informació i de contacte entre els usuaris.

Los colores de la mente vol diferenciar-se de la resta de webs que tracten la temàtica del trastorn bipolar aportant la informació de manera que l’usuari en sigui partícip i interactuï amb els diferents continguts que se li presenten. A diferència de les altres pàgines web de caire informatiu sobre el trastorn bipolar, mitjançant la nostra web es pretén apropar a l’usuari a les diferents emocions que pot sentir una persona que pateix la malaltia utilitzant els colors com a mitjà per expressar els diferents sentiments. L’objectiu és apropar la malaltia a l’usuari deixant de banda els termes mèdics, i oferir la possibilitat de conèixer el trastorn bipolar d’una manera més pròxima i humana.

A més a més, servirà per donar a conèixer el documental que es realitzarà per al mòdul audiovisual, aprofitant alguns dels fragments per apropar a l’usuari i ajudar-lo a recórrer els diferents estats emocionals pels que passa una persona que pateix el trastorn bipolar.

El principal objectiu del nostre projecte multimèdia és crear una web interactiva que aprofundeixi en la malaltia del trastorn bipolar a nivell emocional per tal que l’espectador no es quedi a la superfície i pugui arribar a entendre el malalt. Per tal d’aconseguir el nostre objectiu, volem crear una web interactiva, on l’usuari hi pugui navegar amb facilitat i fluïdesa, tot oferint una visió artística i intuïtiva del tema.

La idea que volem plasmar en el projecte tindrà un disseny senzill i potent, on jugarem amb els colors vius, les formes bàsiques i les imatges i animacions gràfiques. Com a presentació de la web, ens agradaria fer un pla detall d’alguns elements significatius, alternats amb una peça musical, creada expressament, com a introducció al tema d’una manera més creativa. Després de la breu presentació, hi apareixerà el menú principal.

En el menú principal es mostraran cinc blocs centrats, en forma de rectangle, que presentaran els diferents espais pels quals es podrà navegar. Cada bloc serà d’un color diferent, i quan el cursor hi passi per sobre, ens mostrarà el contingut que hi haurà dins de cada espai.

Pel que fa als blocs, la pàgina estarà composta dels quatre següents:

- Documental: on hi podrem trobar entrevistes, el Making Off, el tràiler i una galeria fotogràfica de la peça audiovisual.
- Trastorn bipolar: en aquest apartat l’usuari hi podrà trobar informació sobre la malaltia mental i links d’interès relacionats amb el tema.
- Fases: aquest blog estarà compost per les diferents metàfores visuals on l’usuari serà participant actiu en les diferents fases que experimenta una persona que pateix el trastorn bipolar.
- Qui som: en aquest últim apartat hi haurà la informació personal i els càrrecs dels components del projecte, per donar-nos a conèixer a l’usuari.

Mitjançant aquest blocs, pretenem oferir una part informativa sobre la malaltia, ja que és un trastorn desconegut per a molta gent i també volem enllaçar el contingut amb les entrevistes que realitzem per al documental, i d’aquesta manera aprofitar imatges de la part audiovisual per donar força a la part multimèdia.

També dedicarem un espai al blog, que es realitzarà de manera paral·lela a la web, on anirem mostrant el procés de creació del projecte i on els visitants hi podran deixar comentaris o participar-hi de manera més activa.

L’objectiu principal és crear una web interactiva que aprofundeixi en la malaltia del trastorn bipolar a nivell emocional per tal que l’espectador no es quedi a la superfície i pugui arribar a entendre el malalt.

Com a objectius secundaris tenim:

- Realitzar un web de fàcil ús i intel·ligible.

- Elaborar un disseny interactiu atractiu i en concordança amb el trastorn bipolar i les emocions, sentiments i sensacions.

Marta Padrós, Patricia Martín, Nagore Gimenez i Ona Camacho