Demasiado guapos para el punk

Fanzine interactiu sobre la música punk
2012

La idea principal d'aquest projecte consisteix en crear un portal web que promocioni el documental. Per aquest motiu un dels elements més importants de la web serà la visualització del propi documental, que es dividirà en petites seccions perquè l'usuari pugui interactuar i anar a una part concreta segons els seus gustos i preferències (entrevistes, concerts, etc.).

El web no només servirà per promocionar i visualitzar la peça audiovisual, sinó que s'intentarà que també ajudi a entendre alguns dels aspectes vinculats a la realització de projecte (equip que ha desenvolupat el projecte, aspectes del rodatge, informació relacionada amb el punk ...).

Per a la realització del projecte multimèdia s'ha decidit crear un portal web que serveixi com a promoció i divulgació del treball realitzat. Per aconseguir l'objectiu principal del projecte s'ha decidit utilitzar una web el més interactiva possible, un lloc on l'usuari a més de visualitzar pugui interactuar amb ell decidint, per exemple, quin "capítol" del documental veu primer en funció dels seus interessos, o informació addicional relacionada amb el projecte.

Per aquest motiu s'utilitzarà un interfície que va més enllà del convencional, es crearà un ambient web totalment relacionat amb el producte que promociona (la música i el moviment punk) quant a estètica i continguts es refereix, d'una manera dinàmica i interactiva. Per això hem triat el fanzine com a metàfora gràfica, un element crucial en els moviments underground.

L'objectiu principal d'aquest projecte és promocionar i donar a conèixer el documental així com dels grups de punk que hi participen. Com a objectius secundaris aquest web també pretén donar a conèixer aquest moviment i estil musical mitjançant una pàgina que sigui interactiva i en la qual l'usuari pugui interactuar amb ella.

Juan Arenas, Maria del mar Lopez, Juan Gaya, Juan Manuel Rueda i Jordi Roy