I tu qui ets?

Documental interactiu sobre coeducació
2011

Documental audiovisual i interactiu que ofereix una visió realista, quotidiana i alhora subjectiva de la vida de tres protagonistes en particular: tres nenes d’entre 8 i 10 anys que formen part d’institucions pedagògiques on la coeducació està a l’ordre del dia. Coeducar significa educar en igualtat de condicions els dos sexes, sense cap mena de distinció. El projecte qüestiona el sistema educatiu actual tot intentant esbrinar si el concepte “coeducació” està resolt dins de les aules. Aquest estudi experimental és possible gràcies a les qualitats dels infants, els quals mostren naturalitat, sinceritat i una dimensió màgica plena de ganes d’aprendre, a l’aportació de l’experiència i coneixement dels mestres de les escoles protagonistes i a la participació en forma d’entrevista de persones especialitzades en educació que mantenen lligams molt estrets amb el canvi de paradigma educatiu. Compta amb els següents apartats: l’”protagonises”, l’”escoles”, les “entrevistes”, el “recursos” i el “fòrum”.

L'educació actual no vetlla per una societat on tothom coneix el que vol i es converteix en allò que vol ser. Pel contrari, ens homogeneïtza, oblidant les nostres diferències, ens aliena del món i ens produeix en sèrie. Dóna més importància al resultat que al procés d’aprenentatge, oblidant així aspectes vitals: tots som diferents dins d’una mateixa col·lectivitat.

Aquest és un documental experimental i artístic que va destinat a totes aquelles persones que s’interessen per l’educació dels infants. Hem visitat tres institucions representatives de Catalunya on s’utilitzen metodologies educatives actives que s’allunyen dels paràmetres de l’escola formal. D’aquesta manera, entendrem que cada escola té uns ideals pedagògics, però que totes tres focalitzen el progrés en les pedagogies actives i, sobretot, en la necessitat de coeducar dins de les aules, per tal de cobrir les necessitats que els canvis actuals demanen.

Amb la tria d’aquestes escoles reflectim que tothom pot accedir a una educació alternativa i centrada en l’autonomia personal, on es busca el desenvolupament i creixement personal de l’infant i on s’educa des de la diferència. Hem volgut que algunes alumnes donessin veu al seu pensament sobre la seva escola, les quals ens mostren naturalitat, sinceritat i una dimensió màgica plena de ganes d’aprendre.

Les escoles escollides per protagonitzar el documental com a models alternatius són fruit de la hibridació de diferents trets pedagògics, molts dels quals van sorgir al segle XIX i XX; aquestes pedagogies conformaven l’"Escola activa", també denominada "Escola Moderna", les quals pretenien canviar l’educació del moment, emfatitzant la interacció i accentuant la figura de l’infant.
Tot i que les tres escoles compten amb diferent organització i gestió escolar (privada i pública), totes tres tenen trets pedagògics de l’Escola Activa. Hem de dir, però, que hem triat escoles on intenten que els objectius curriculars i el pes de la construcció social actual no condicionin ni estanquin la seva tasca, i, en definitiva, la nostra societat.

Volem mostrar que cada escola té un model pedagògic diferent que contempla el canvi social, tant necessari actualment. Les escoles triades per mostrar la nostra proposta són: l’Escola el Til·ler, situada a Bellaterra, Barcelona (privada); l’escola Andersen de Vic, Osona, (pública); i l’escola Joan Maragall de Rubí, Barcelona (pública).

En definitiva, creiem que la renovació educativa ha de constar de dos canvis bàsics:
1) Identificació i potenciació de les habilitats individuals de cada infant, per arribar a una individualitat plena, i arribar a una col·lectivitat heterogènia i en consonància amb les individualitats diverses.
2) Coeducar, vetllar per una diferenciació de gèneres perquè nens i nenes siguin vertaderament lliures i autònoms, i, per extensió, normalitzar una vertadera heterogeneïtat enriquidora des de l’ infància.

El projecte multimèdia es caracterita per les múltiples possibilitats que l’usuari disposa alhora de seguir la història de la protagonista (nena d’una institució amb pedagogia activa). El treball de recerca es basa en una investigació empírica al mantenir contacte amb experts que ens expliquin situacions històriques que han marcat l’educació al llarg del temps.

El projecte “I tu qui ets” posa en qüestió el model educatiu actual, i per això s’ha creat un espai de participació que permet posar en contacte diferents centres escolars i institucions interessades en aplicar aquest sistema amb les escoles que apareixen en el documental audiovisual i interactiu. Les escoles que apliquen aquest tipus d’ensenyament alternatiu centrat en la coeducació estan entrant en contacte amb altres escoles i els estan oferint assessorament voluntari per a realitzar aquest canvi cap a un model més equànime, el qual pretén equilibrar la importància de nens i nenes en l’àmbit educatiu.

El projecte, per una banda, des de la vessant social i artística, ha esdevingut un vertader altaveu social a les comarques d’Osona i Barcelona; de l’altra, és utilitzat per la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic, una facultat de gran prestigi per la seva qualitat acadèmica i humana, en assignatures relacionades amb la no discriminació de sexes a les aules i els comportaments dels rols patriarcals en la societat actual i l’educació formal.

Bea Ruiz i Jennifer Vilarreal

Esquema visual de les parts del projcte