Societat moda

Web sobre com afecta la moda a l'entorn
2011

"Soc. MODA" és el títol del projecte format per dues parts: per una banda trobem la part audiovisual la qual es tracta d'un documental de 50 minuts de durada; i d'altra banda pel projecte multimèdia s'ha creat aquesta pàgina web on s'hi inclou el documental i també informació complementària. Aquest projecte s'ha portat a terme durant el curs 2010 – 2011, que abarca des del mes d'octubre de l'any 2010 fins al mes de juny del 2011. Per tant, s'ha desenvolupat en un període de nou mesos.

L’enfoc del documental es basa en mostrar l’evolució de la moda en la línia temporal que va dels anys 40 fins als anys 90, a partir d’un recull de diferents fragments de pel·lícules que han creat moda, les quals donaran ritme i faran avançar el documental. Per tal
d’adquirir un ordre, aquestes pel·lícules s’ordenaran per dècades, i així es vincula la peça de roba o estil amb el seu context històric. És a dir, explicarem la influència de la moda dins la societat a partir d’una visió cinematogràfica; tot analitzant les pel·lícules més destacables a l’hora de crear tendències. Per tant, investigarem i tractarem el tema de la moda a partir del cinema, els seus personatges i peces de vestir mítiques.

A més, també reflectirem com aquestes influències encara estan vigents dins la societat actual i com hem agafat aquests hàbits de vestimenta i conducte fins els nostres dies. El punt de vista del documental és coral, perquè hi ha moltes veus, i omniscient, ja que el fil conductor és una veu en off femenina. No hi haurà protagonistes, sinó diversos participants que donaran la seva visió com a professionals.

Alba Sobrepera, Esther Bonamusa, Helena Soler i Anna Baró