Metamentaldoc

Meta-documental sobre el gènere documental
2010

“MetamentalDOC” és una plataforma audiovisual i interactiva que tracta sobre el cinema documental i documental d'autor. És un projecte que acumula molts continguts de diversa índole. El projecte va néixer a partir d'un documental audiovisual – “metamentalDOC” – realitzat pel mateix equip, i que ha crescut fins a esdevenir una obra més àmplia que l'anterior. Per altra banda, “MetamentalDOC multimèdia” també és un documental, però no lineal, en suport web i interactiu. A la plataforma final – “Metamental-i-DOC” – els continguts s'han ampliat i el projecte audiovisual ha passat a formar part del multimèdia, amb la integració de certes parts i, al mateix temps, amb la inclusió de continguts audiovisuals. Compta amb els següents apartats: la “sala de projecció”, les “entrevistes”, l’”aula virtual”, el “recorregut històric” i la “playlist”.

En el cas de “MetamentalDOC”, de vegades l'estructura d'informació i/o coneixement no s'ajusta als objectius de la narració. En aquest cas concret, seria interessant oferir dues parts separades a través de l'elecció de diferents maneres de navegar per l’interactiu. Quan l'estudiant se sent cansat o avorrit de fer servir el mode clàssic d'hipertext, podria saltar o canviar a l'altra part (tot accedint la peça audiovisual d'una manera lineal i consultant algunes entrevistes, per exemple). Amb aquesta arquitectura de la informació, s’evitaria la pèrdua d'interès de l'estudiant i potser s’aconseguiria generar preguntes interessants i la curiositat en aquest en relació amb el tema o assumpte concret.

A més, el projecte naixia com un mètode experimental desenvolupat a la Universitat de Vic basat en el desenvolupament de projectes de diferents disciplines per tal d'enriquir i posar en pràctica una plataforma multimèdia com a projecte Final de Carrera. Com un exemple de transversalitat entre els subjectes, un dels estudiants de l'equip de MetamentalDOC va produir un teaser i un tutorial audiovisual mentre cursava l’assignatura de Videoclips, i en l’actualitat el propi projecte actua com un Campus Virtual alternatiu i complementari dels temes que tenen relació amb el camp documental a la Universitat de Vic. El que realment afegeix valor al projecte “MetamentalDOC” és aquest triple aspecte:

- L'estratègia cross-media: un projecte amb diverses parts per a diferents plataformes.

- Una producció concebuda com una eina educativa i de capacitació: actua com un Campus Virtual per a diferents assignatures de la Facultat d’Empresa i Comunicació.

- Un projecte disponible en línia que permet als usuaris proposar continguts.

Glòria Campos, Íngrid Blasco, Marc Molinos i Myriam Figueira

Esquema visual de les parts del projcte