Societat 2.0

Documental interactiu sobre noves tecnologies
2010

“Societat 2.0” és un projecte que planteja una profunda reflexió sobre l'entorn comunicatiu de la societat actual. La intenció és mostrar un documental audiovisual sencer i partit alhora, oferir documentació extra i convidar l'usuari a reflexionar i opinar sobre les noves formes de comunicació social. El projecte s'inicia amb una peça en la qual s'explica breument la història de la comunicació social fins a la primera dècada del segle XXI. Aquest recorregut serveix per oferir un context adequat a l'espectador i situar-lo en perspectiva perquè pugui comprendre fins a quin punt Internet i els dispositius mòbils han revolucionat les fórmules de comunicació tradicionals. El documental interactiu es complementa amb un entorn específicament dissenyat per oferir més informació als usuaris que naveguin. Compta amb quatre apartats: l'”eix cronològic”, “els actors socials”, “el projecte” i “participa”.

En el cas de “Societat 2.0”, el projecte va ser dissenyat per a complementar un curs presencial tradicional, i per tant mostra una innovadora forma d'ensenyar en un model obert (que els estudiants més involucrats interactuïn i contribueixin al sistema), i posar en pràctica els continguts del curs d'Història de la Comunicació Social, impartit pel professor Dr. Mon Rodríguez al web, assessor de continguts del projecte. Al seu torn, aquesta plataforma és utilitzada per presentar, com una introducció a certs aspectes a la Universitat de Vic, diversos temes relatius a la comunicació interactiva i als nous mitjans de comunicació, o per proposar temes a l'àrea de la discussió pública del projecte (fòrum).

Joan Teixidó, Guillem Santapau, Oleguer Homs, Laia Piera i Mireia Hurtado

Esquema visual de les parts del projcte