Viwan

Portafoli web d'una artista
2008

El projecte consisteix en una web comercial per a la marca de joies ViWan. De tota manera volem enfocar la web no només des d'un punt de vista comercial sinó com la Web d'una artista. És per això que volem donar-li un aspecte original i dinàmic. La idea és crear una línia narrativa en tota la web per que la immersió de l'usuari sigui més gran i la experiència interactiva més completa.

L'objectiu és crear un món propi amb un estil particular. Les joies ja donen bastant de si ja tenen formes molt sinuoses i aprofitarem aquesta facultat. Amb tal de crear eixe submón particular hem de trencar una mica amb els esquemes preestablerts d' construcció d'interfícies de Web encara tenint en compte un mínim de usabilitat perquè l'usuari no es perdi.

Per augmentar el dinamisme a la web, anem a basar l'eix de l'atractiu de la web en animacions, intentant donar la sensació que cada apartat és una part del món inventat i l'usuari s'interna en ell. A més el grafisme tindrà un paper important aquí, aquest aspecte és amb el que intentarem aportar una personalitat diferenciada a les joies i crear un atractiu per a l'usuari.

La creació d'un personatge complirà un paper essencial també doncs serà el "mentor" de l'usuari a través del qual compartirà l'experiència interactiva l'acompanyarà i li mostrarà l'objectiu que l'usuari simpatitzi amb ell i li agafi afecte. Serà un element icònic per referenciar la Web en possibles promocions.

Internet és cada vegada més el medi on convergeixen totes les formes de comunicació que existien prèviament, textual i audiovisual. A part de la comunicació multimèdia, Internet té com a característiques exclusives la
interconnexió i la interacció. Això vol dir que les persones, els usuaris, siguin actius respecte als continguts que se'ls ofereixen, i cada vegada més s'afegeix la possibilitat de elaborar ells també aquests continguts. Això dóna lloc a una constant retroalimentació que fa que el panorama mediàtic es renovi constantment. Es crea, doncs, un meta-mitjà, que es constitueix avui dia en el mitjà de difusió per excel · lència per a qualsevol persona o entitat
que es vulgui donar a conèixer al món.

En aquest projecte ens hem centrat en el cas d'una artista de la plata que vol donar a conèixer els seus productes. A priori, l'artista, Cristina González, treballa només de forma artesanal. Per això, per iniciar-nos en aquest projecte va ser necessari crear una identitat corporativa, que fos fàcilment recognoscible, i que defineixi l'artista mitjançant una metàfora visual. La intenció més és que aquesta identitat fos diferent a la de productes similars que hi hagi en el mercat.

Per aconseguir aquest objectiu principal, la promoció de l'artista, s'ha decidit crear un espai a la web, per les possibilitats de difusió que aquest mitjà ofereix. També és interessant l'entorn d'Internet per la seva riquesa en el multimèdia, que dóna peu a l'experimentació ia la creativitat tant en aspectes tècnics com de continguts. És un mitjà ideal per aplicar de manera convergent molts dels coneixements adquirits al llarg de la carrera.

Lucía Alemany, Vicki Walker i Lara Anabel