Estat de desenvolupament actual

Cos: 

Com a primer pas, des del mes de maig de 2012 s’ha realitzat dues accions concretes: en primer lloc, s’ha entrat en contacte amb els perfils seleccionats i se’ls ha proposat la possibilitat d’entrar a formar part del laboratori; en segon lloc, s’ha creat una estructuració dels diferents continguts, els quals s’han anat recopilant des de juliol de 2012, i s’ha dissenyat i programat un espai en fase de proves (lab.uvic.cat). La pàgina web actual és provisional de cara a l’acceptació, per part de deganat, de les seccions proposades i els continguts visibles dels estudiants. Actualment s’ha començat a treballar en un a versió més avançada de website (amb programari Drupal) la qual s’espera poder presentar en el moment en que el laboratori s’anunciï com una iniciativa real i funcional a la Universitat de manera oficial, durant l’edició 2012 de la setmana digital de Vic o e-Week 2012. Oferim a continuació els blocs o seccions amb els que compta la web actualment i un parell de captures d’imatge de l’aspecte inicial d’aquesta. • Multimèdia. Selecció de projectes (CAV, PER I PIRP) • Infografia. Selecció de projectes (LOU UVIC) • Projectes web (CAV, PER I PIRP) • Animació Digital (CAV) • Àudio Digital (CAV) • Bloc Digital (CAV, PER I PIRP) • Obrellaunes (CAV, PER I PIRP) • Grau Multimèdia (EPS) • Canal Uvic (CAV, PER I PIRP) • GRID (FEC) • E-week (FEC)