Possibles fases de desenvolupament

Cos: 

Com hem assenyalat, es tracta d’un projecte que serveix d'una banda com a aparador dels millors treballs digitals dels alumnes i també com a laboratori per a la realització de projectes per a l'empresa, que ha de ser competitiu en el mercat. A continuació s’enumeren i es descriuen les fases de desenvolupament. - Conformació. El UVic-Lab ha de ser una entitat autònoma amb vinculacions amb diversos centres de la UVic. A la primera fase la vinculació natural és la FEC, el GRID (suport teòric) i OUVIC (Efrain Foglia). Cal pensar en una estructura organitzativa clara i flexible. - Suports. A la segona fase cal pensar quins suports es té a nivell universitari: patrocini, i mecenatge, transferència de coneixement (OTRI), pràctiques FEC, etc. Aquesta serà la forma de sustentar l'UVic_Lab. La idea és l’autogestió. - Presentació i promoció. Un cop dibuixat el seu perfil operatiu, caldrà consultar el suport universitari tot plantejant un pla d'acció promocional. Aquí és vital el treball de l'àrea de Comunicació, l'OTRI, etc. Aquest projecte pot otorgar la projecció i visibilitat necessària per a la UVic en relació a la seva qualitat docent i com a eina per a captar futures matriculacions principalment vinculades als estudis de comunicació, empresa i les enginyeries.